Shopping cart

Special

Testkits

 | 

ELISA

 | 

Canine
1 2 3 NextCanine Bordetella bronchoseptica antibody EIA 96 well plate

Canine Bordetella bronchoseptica antibody EIA    96 well plate
€ 311.37Quantity  Canine Borrelia burgdorferi antibody EIA 96 well plate

Canine Borrelia burgdorferi antibody EIA    96 well plate
€ 311.37Quantity  Canine Heartworm antigen EIA 96 well plate

Canine Heartworm antigen EIA    96 well plate
€ 317.77Quantity  Canine Leishmania antibody EIA 96 well plate

Canine Leishmania antibody EIA    96 well plate
€ 311.86Quantity  Canine Leptospira antibody EIA 96 well plate

Canine Leptospira antibody EIA    96 well plate
€ 283.54Quantity  Canine Para-influenza type 5 antibody EIA 96 well plate

Canine Para-influenza type 5 antibody EIA    96 well plate
€ 275.12Quantity  Canine T4 Total EIA 96 well plate

Canine T4 Total EIA    96 well plate
€ 275.12Quantity  CAV (Canine Adeno Virus) IgG antibody 96 well plate

CAV (Canine Adeno Virus) IgG antibody    96 well plate
€ 275.12Quantity  CCV (Canine Corona Virus) IgG antibody EIA 96 well plate

CCV (Canine Corona Virus) IgG antibody EIA    96 well plate

€ 275.12Quantity  CCV (Canine Corona Virus) IgM antibody EIA 96 well plate

CCV (Canine Corona Virus) IgM antibody EIA    96 well plate
€ 329.51Quantity  
1 2 3 Next